9/19/2017

Primeira Asamblea

Convocamos ás familias á primeira asamblea da ANPA deste curso escolar, que terá lugar no comedor da escola o vindeiro mércores 11 outubro ás 16:30 h en primeira convocatoria e ás16:45 h en segunda convocatoria. 
Animádevos a participar!

9/18/2017

BENVIDA Ó CURSO 2017-18

A asociación de nais e pais do colexio Sárdoma-Moledo formouse para colaborar coa escola na educación do alumnado. Ademáis de representar ás familias cando é necesario, colaboramos nun mellor funcionamento da escola, xestionando obradoiros, servizos e todas actividades extraescolares.
O traballo da ANPA é gratuito e totalmente desinteresado, todas as familias queremos ó mellor para o alumnado, por iso agradecemos toda colaboración e participación.

O custo de afiliación por familiaé de 15 € anuais a ingresar á ANPA
na seguinte conta de ABANCA:
ES43 2080 5087 6030 4001 4074. Concepto: cuota 17-18 + o nome da familia/alumnado.

Estas son as principais actividades nas que centramos o noso traballo:

PLAN MADRUGA: funciona dende o primeiro día do curso ata o último, de 7:45 a 9:15. O almorzo consta de leite con cacao, zume e galleta/bollería (tamén hai menús para celíacos, intolerancias oualerxias). Información máis completa

OBRADORIOS E ACTIVIDADES DE LECER: en horario de 15:30 a 16:30 h (o recreo despois de comer), promoveránse diferentes actividades e obradoiros co gaio das datas sinaladas no calendario escolar (día do voluntariado, Igualdade de xénero entroido, 8 marzo, día dos avós, obradoiro relacionado co entorno de Sárdoma…). Son gratuitos porque os organizamos con familias voluntarias.

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES: comezarán enotubro en horario de 15:30 a 16:30 h. É importante facer uso destas actividades para manter o actual horario escolarInformación máis completa
CELEBRACIÓNS EN CONVIVENCIA: organizamos polo menos unha xornadapara familias por trimestre coincidindo en fin de semana (magosto, entroido, etc.).

EXCURSIÓNS FIN DE CURSO: realizamos unha excursión colectiva, dun día, de todas as familias asociadas á ANPA. Por outra banda tamén colaboramos na organización da excursión do alumnado de 6º de Primaria, co fin de financiar, coa colaboración de todas as familias, a saída que realizan como despedida (organizada conxuntamente co alumnado doutras escolas,cos que coincidirán na súa nova etapa no instituto).

FOANPAS: como en anos anteriores, estamos presentes naxunta directiva de FOANPAS, a asociación que engloba ás ANPAS de Vigo. Facilitaremos regularmente a información máis relevante sobre novas leis, reformas, formación, etc.


Grazaspolavosa colaboración, nós tamén estamos á vosa dispoñibilidade.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017/2018

Neste curso 2017-18 terán lugar na escola en horario de 15:30 a 16:30, excepto a actividade de piscina.


1As mensualidades veránse incrementadasen 5€ mensuais no caso de que a familia non estivese asociada á ANPA.
2 Nas actividades gratuitas terá preferencia o alumnado xa inscrito anos anteriores e familias asociadas da ANPA.

No caso de ter interese en participar nalgunha das actividades propostas:
  • Cubre o formulario adxunto e envíao a través do profesorado ou entrégao no buzón ou no local da ANPA  antes do 22 de setembro (no caso de que non se cubrise un mínimo de 10 persoas nalgunha actividade, comunicarémolo as familias interesadas o día 25 de setembro; no caso de que houbese moita demanda nalgunha actividade, daráselle prioridade, nesta orde, ó alumnado xa inscrito no curso anterior, ás familias asociadas á ANPA e ás familias que a escollen como primeira opción).

  •  Realiza o pago da/s cuota/s correspondente/s indicando a/s actividade/s e o nome e apelidos da/o alumna/o
Os pagos deben ser realizados con regularidade, antes do día 30 do mes anterior á ANPA na conta de ABANCA  ES43 2080 5087 6030 4001 4074 (excepto baile galego que o cargará o Concello en conta).
-  Para poder acollerse ós prezos de familia asociada a cuota debe estar paga (a cuota é de 15 € anuais por familia a ingresar á ANPA indicando curso e nome da/o alumna/o), e non ter débedas pendentes do curso anterior. 
-  Baile Galego, este ano o Concello cargará os pagos directamente en conta (debedes facilitarnos un xustificante do banco cun número de conta para presentar ó Concello). O pago da matrícula é do 22 ó 29 de setembro.
As baixas das actividades, do mesmoxeito que as novas altas, deberán ser tramitadas por escrito (formularios dispoñibles no local e noblogue da ANPA). A baixa debe ser notificada antes do día 20 do mes anterior (de non ser así cobraráse o mes enteiroainda que a/o alumna/o non asista á/s actividade/s).
As actividades comezan o luns 2 de outubro e finalizan a finais de maio. As actividades de Baile Galego e Piscina son ofertadas polo Concello de Vigo, no resto das actividades é imprescindible un mínimo de 10 persoas en cada actividade, no caso de non cubrir o mínimo, probablemente haberá que cancelar a actividade (teránse en conta as optativas para facer grupos nese caso).
É importante facer uso destas actividades para manter o actual horario escolar.